Lorenz B. Hatt Konsthandel - äldre svenska teckningar, akvareller, oljeskisser och grafik
Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter - Antikvariat
Lorenz B. Hatt Konsthandel & Antikvariat